header image
 

Fotky

Zde naleznete vše, co se týkalo sboru CASD Hronov a u čeho byli naši fotografové. Hledejte fotografie přímo z budovy sboru, ale také z vycházek a akcí pořádaných mimo budovu. Rovněž zde najdete ostatní události ze "života sboru".

Rodiny s malými dětmi a pár mládežníků, to je složení skupiny nazývané Křesťanský domov. Spoustu akcí pro děti i mladé, společné víkendy i dovolené.

Klub Pathfinder - občanské sdružení, otevřené všem dětem. V klubu se děti učí poznávat přírodu, sebe sama, okolí, společnost a spoustu dalších věcí, a v neposlední řadě poznávají našeho Stvořitele. Více detailů o schůzkách a výpravách i další fotografie jsou uvedeny v kronice klubu Pathfinder. Více fotek a informací na www.nachod.casd.cz/25.

Sbor CASD Hronov nepořádá program jen pro sebe, ale mnohdy také pro širokou veřejnost. Nezřídka o těchto programech uslišíte i médiích. Podívejte se na fotografie, možná na nich jste i vy...