O nás

Náš hronovský sbor má aktuálně (k 1.1.2022) celkem 30 členů (pokřtěných osob přijatých oficiálně do společenství), z toho 16 žen a 14 mužů. Scházíme se ve sborovém domě/modlitebně v Hronově:

Scházíme se každou sobotu, kdy od 9:30 je sobotní škola (studium tématických biblických textů a volná skupinová diskuze) a po přestávce následuje od 10:45 kázání (zamyšlení, úvaha, rozbor, hledání přítomné pravdy, reflexe aktuálního dění …) hledající inspiraci v Božím slově (Bibli).

Sborové společenství s námi navštěvují i naši přátelé a kamarádi, stejně jako děti různých věkových kategorií (nyní okolo 12 dětí) pro které je od 9:30 dětská sobotní škola (tématicky a hravě zaměřené činnosti pro děti v rozdělení pro malé i větší děti a také pro mládež). Pro děti všech věkových kategorií je jednou měsíčně připravována nedělní aktivita (cca 2 hodiny) v rámci klubu Pathfinder (ekvivalent Junáku či Skautu).

Více informací k výše uvedeným činnostem můžete získat na oficiálních stránkách CASD v rámci různých oddělení nebo přímo od nás.