header image
 

Foto Sbor

Nezapomenutelná přírodní scenérie skal na Bischoffsteinu zažila ještě nezapomenutelnější zážitek, když se Bohu odevzdala naše Klára Korandová.

Sobotní dopoledne i odpoledne strávené s bývalým hronovským kazatelem Petrem Harastejem.

Dlouhé hodiny příprav = po dlouhé době vánoční zpívání ve vlastní režii. Děkujeme všem hudebníkům, zpěvákům a Lucii Andršové.

Dne 10.6.2016 se Viktor Škoda křtem ponořením v jezírku Bischoffstein rozhodl veřejně vyznat svoji víru a stát se Kristovým následovníkem a členem CASD Hronov. V nebi i na zemi se velmi zaradovali.

Foto z přípravy písně a také přímo ze křtu Jany a Míly na Smíchově dne 12.6.2015.

29.3.2014 proběhla v našem hronovském sboru svatba Lucie Mundlové a Vlasty Andrše. Přejeme jim mnoho štěstí na jejich společné cestě životem.

29.3.2014 proběhla v USA ve státě Oregon, ve městě Ashland svatba naší Kety Adameové. Tím šťastným je Noe Dominguez. I my jí přejeme mnoho štěstí a brzy na viděnou.

Nejen agapé při Večeři Páně, ale také malá oslava půlstoletí Danky Adameové.

Oslava Nového roku v našem sboru - agapé (spousty výborného jídla), písničky, novoroční verše, vzájemné obdarování dárky, vzpomínka na jubilea roku 2014 a Radek Jakubský jako pošťák Ondra...

Křest proběhl v jezírku Bischoffstein v Teplických skalách za Bohem požehnaného listopadového počasí i za účasti mnoha návštěvníků z Vlastovy strany.

Oslava Deseti let sboru CASD Hronov na Padolí. Slavnostní sobotní bohoslužba, společný oběd, odpolední program. Pár fotek k nahlédnutí.

Gratulace Didi, vítání Štěpánka, píseň, Večeře Páně, společný oběd, setkání Křesťanského domova; to vše se událo v sobotu 20.9.2014.

V srpnu 2014 zahájil činnost Křesťanksý domov (KD), a to přímo rodinným víkendem na Vejminku. Díky všem organizátorům.

12.10.2013 pro nás Vláďa Hrubý uspořádal koncert ze ZUŠ Meziměstí. Děkujeme za nádherné odpoledne.

V říjnu probělhl také křest Verči Jeniškové, která byla poté přivítána mezi členy hronovského sboru. Novomanžele Prokopčákovi obdrželi za sbor menší dárek k svatbě. Do sboru byl přivítán nejmladší člen rodiny Nehybových - Erik.

Neobyčejný obřad na louce, hostina v táboře Východního větru. Prot toho, kdo tam nebyl, pár fotek ze svatby manželů Chaloupkových.

Pod tímto odkazem najdete fotografie z odpoledních sobotních akcí, což mohly být přednášky, diskuze, výlety, procházky apod.

Ještě před svatbou Leoše a Zuzky proběhla rozlučka na chatě na Zděřině u Chaloupkových. Do programu přispěly i děti svými hranými příběhy z Bible i další účinkující.

Naše Regina našla novou oporu a lásku a dne 12.5.2013 si s Milošem v Turnovském sboru CASD řekli své "ano". Přejeme vám i Vojtíškovi mnoho požehnání. Přispěvek v podobě hry na pilu hledejte v sekci "videa".

V roce 2012 oslavil bratr Jakubský 60. let. Děkujeme za pozvání na oslavu.

15.10.2010 - teplota vzduchu - 5 stupňů, teplota vody - 3 stupně, místo - horské jezírko na Bischofsteinu, počet lidí - 150, počet křtěnců 5 (včetně Kety a Martina), radost na zemi a radost na nebi - nezměřitelná.