header image
 

Kázání 2019

Kázání jsou řazena sestupně dle data a lze si je přímo poslechnout. Pokud si chcete kázání stáhnout, najeďte myší pod přehrávačem, kde klikněte na šedou (po najetí myši na zelenou) ikonku.

  Datum Autor Téma
 36 28.12.2019 Kubeček Zákon a láska Mt 5:17-20
36_28.12.2019 Kubeček 
35  14.12.2019 Staš David Co viděli v tvém domě? Iz 39:1-8
35_14.12.2019 Staš David 
34 07.12.2019 Kulhavý Kázání o truhle 1 Sam 4:1-3
 34_7.12.2019 Kulhavý
33  30.11.2019 Špác Tomáš Večeře Páně Dt 12:28-34
33_30.11.2019 Špác 
32 16.11.2019 Trčková Konec Ježišovy služby na zemi Jan 14:1-14
32_16.11.2019 Trčková 
31 26.10.2019 Nehyba Roman O odpočinku Žd 4:1-2, 9-11
31_26.10.2019 Nehyba 
30 19.10.2019 Falta Kamil Můžeme se na Boha spolehnout Jan 21:18:19
 30_19.10.2019 Falta Kamil
29 12.10.2019 Kořenský Voda Př 8:29; Luk 8:25
 29_12.10.2019 Kořenský
28 5.10.2019 Špác Tomáš Pavel a Boží duch Sk 21:1-14
28_5.10.2019 Špác 
27 21.9.2019 Vašák Ježíš kráčí po moři Mat 14:22-33
 27_21.9.2019 Vašák
26 14.9.2019 Kulhavý Král Šalomoun 1 Kr 3:1-3
 26_14.9.2019 Kulhavý
25  31.8.2019 Kubeček Duch Svatý v NZ Ef 36:26-27; Jer 31:33
 25_31.8.2019 Kubeček
24  24.8.2019 Špác Tomáš Pisatel Bible Mt 6:34
24_24.8.2019 Špác 
23 17.8.2019 Kořenský Sbor v Korintu 1 Kor 1:11-13
23_17.8.2019 Kořenský 
22 3.8.2019 Nehyba Roman První hřích 1Moj 2:15-17; 3:6-7
 22_3.8.2019 Nehyba
21  27.7.2019 Urbanová Katarína Služebníci nebo přátelé? Jan 15:15
21_27.7.2019 Urbanová 
20 20.7.2019 Rysnar Oto Porovnání reformací Jer 6:16; Sd 2:10
20_20.7.2019 Rysnar 
19 13.7.2019 Jureček Hněv na Hospodina 2Kr 6:24-33
19_13.7.2019 Jureček 
18  6.7.2019 Fürst Filip Udělej nesmysl Kaz 11:1; Luk 5:1-11
 18_6.7.2019 Furst Filip
17  22.6.2019 Špác Tomáš Náboženské rozdíly Sk:1-7; Ef 4:1-3
17_22.6.2019 Špác 
16 15.6.2019 Vašák Rozhovory s Kristem Luk 24
16_15.6.2019 Vašák 
15  18.5.2019 Kubeček Bezbožnost Řím 1:18-23
15_18.5.2019 Kubeček 
14 11.5.2019 Nehyba Roman Označení zrádce Jan 13:21-38
14_11.5.2019 Nehyba 
13 4.5.2019 Kořenský Příprava na druhý příchod Mt 19:16
13_4.5.2019 Kořenský 
12 20.4.2019 Falta Kamil Milovat až do konce Jan 13:1
 12_20.4.2019 Falta Kamil
11 6.4.2019 Špác Tomáš Půst Iz 58:6-7; Mt 6:16-18
11_6.4.2019 Špác 
10  30.3.2019 Beneš Nejdůležitější hodnoty Žalm 89
10_30.3.2019 Beneš 
09  23.3.2019 Rysnar Oto Přemýšlení o Pravdě Jan 18:37-38
09_23.3.2019 Rysnar 
08  16.3.2019 Trčková Pokušení 1 Moj. 3:1-7; Luk 4:1-13
 08_16.3.2019 Trčková
07  9.3.2019 Falta Karel Jeremiášův příklad Jer 17:17
 07_9.3.2019 Falta Karel
06  23.2.2019 Špác Tomáš Nebezpečná horlivost 1. Kor 3:14-15
06_23.2.2019 Špác 
05  9.2.2019 Nehyba Roman Nasycení pěti tisíců Luk 9:10-17
05_9.2.2019 Roman Nehyba 
04 2.2.2019 Vašák Pýcha Filipským 2:1-11
04_2.2.2019 Vašák 
03  19.1.2019 Čík Peter  Vděčnost a poslání Luk 17:11-19
03_19.1.2019 Peter Čík 
02 12.1.2019 Špác Tomáš Nový pohled na Šalomouna 1. Kr 1
 02_12.1.2019 Špác
01 5.1.2019 Kulhavý Soudce Gedeon; Sd 7
 01_5.1.2019 Kulhavý