header image
 

Kázání 2017

Kázání jsou řazena sestupně dle data a lze si je přímo poslechnout. Pokud si chcete kázání stáhnout, najeďte myší pod přehrávačem, kde klikněte na šedou (po najetí myši na zelenou) ikonku.

  Datum Autor Téma
44 30.12.2017 Špác Tomáš Počítá se tu se mnou? Kaz 1:1-2
45_30.12.2017 Špác
43 23.12.2017 Kubeček Boží láska; Jan 1:4-10
44_25.12.2017 Kubeček 
42 16.12.2017 Vašák Milost Hospodinova; Iz
43_16.12.2017 Vašák 
41  9.12.2017 Staš David Ježíš a boháč; Mk 10:17-22
 42_9.12.2017 Staš D
40  2.12.2017 Špác Tomáš Směr života VP; Mk 14:25
 41_2.12.2017 Špác
39  25.11.2017 Falta Karel Kvalita křesťanů Řím 2:17-24;2:1-4
 40_25.11.2017 Falta Karel
39  18.11.2017 Nehyba Roman Život věčný Jan 20:30-31
39_18.11.2017 Nehyba 
38 21.10.2017 Muzikář Zbyněk Bude málo těch co budou spaseni? Luk 13:22-24
38_21.10.2017 Muzikář
 37  14.10.2017 Rysnar Oto Pan Ježíš Da 11:45
 37_14.10.2017 Rysnar
 36 7.10.2017 Falta Kamil Jákobova víra 1. Moj 28:10-22
36_7.10.2017 Falta Kamil 
35  30.9.2017 Hrdinka  Vztah ke Kristu
35_30.9.2017 Hrdinka 
34  23.9.2017 Špác Tomáš Dva zločinci Luk 23:32-46 PVP
 34_23.9.2017 Špác
33  9.9.2017 Nehyba Roman Zachraňující milost Tit 2
33_9.9.2017 Nehyba 
32 2.9.2017 Kulhavý Bohatství a prosperita Luk 12:13-15
 32_2.9.2017 Kulhavý
31  26.8.2017 Drejnar Hluboká tajemství Jan 14:6-8
31_26.8.2017 Drejnar 
30  19.8.2017 O. Wagenknecht Cesty Páně Mt 14:12-14
 30_19.8.2017 Wagenknecht O
29 12.8.2017 Karel Falta Prorocká řeč 1Kor 14:1-6
29_12.8.2017 Falta Karel 
28  5.8.2017 Tomáš Staš st. Vlastnictví Žalm 100:5; Iz 55:8-9
 28_5.8.2017 Staš Tomáš st
27 29.7.2017 Tomáš Špác Prorok Jonáš Iz 8:7-8
27_29.7.2017 Špác 
26 22.7.2017 Kamil Falta Proměna jazyka Iz 50:4
 26_22.7.2017 Falta Kamil
25  15.7.2017 Rysnar Nebezpečné svody Gn 6:1-4
25_15.7.2017 Rysnar 
24 8.7.2017 Jureček Co je nejdůležitější? Žalm 18:2
 24_8.7.2017 Jureček
23 1.7.2017 Zbyněk Muzikář Projevy božího soucitu Sk 16:23-34
23_1.7.2017 Muzikář 
22 24.6.2017 Zbyněk Muzikář Úhel pohledu – Kain a Ábel 1. Moj 4:8
 22_24.6.2017 Muzikář
21  17.6.2017 Tomáš Špác Večeře Páně v příbězích dějin 1 Kor 11
21_17.6.2017 Špác 
20  10.6.2017 Vašák Vlastní pomíjivost Gn 3:5, 17,27
20_10.6.2017 Vašák 
19 27.5.2017 Tomáš Špác Falešná zbožnost Filip 3:17 – 4:1
19_27.5.2017 Špác 
18  20.5.2017 Karel Falta Bůh a bůžci Ge 31:26-35
18_20.5.2017 Falta Karel 
17  13.5.2017 Katarína Urbanová Živá víra Ef 1:15
17_13.5.2017 Urbanová 
16 6.5.2017 Tomáš Špác Nové srdce Ez 36:26-27
16_6.5.2017 Špác
15  29.4.2017 Kamil Falta Zastaralé role? Kol 3:18 – 4:1
15_29.4.2017 Falta Kamil 
14 22.4.2017 Kubeček O dvou zázracích vtělení a vzkříšení Luk 1:26-35 a 24:13-30
14_22.4.2017 Kubeček 
13  8.4.2017 O. Wagenknecht O druhém příchodu Mat 25:1-13
13_8.4.2017 Wagenknecht 
12 1.4.2017  Harastej Povoláni v Kristu 2 Pt 1:10-11
12_1.4.2017 Harastej 
11 25.3.2017 David Staš Filip a etiopský dvořan Sk 8:26-40
11_25.3.2017 Staš D 
10  18.3.2017 Černohorský Čas putování a táboření 4 Moj 9:15-23
 10_18.3.2017 Černohorský
09  11.3.2017 Tomáš Špác Cesta do Jeruzaléma Mk 10:17-22 a 46-52
09_11.3.2017 Špác 
08  4.3.2017 Kubeček Velikost víry Sk 3:14
08_4.3.2017 Kubeček 
07  25.2.2017 Katarína Urbanová  Na čem závisí spasení? Řím 3:21-23
 07_25.2.2017 Urbanová
06 18.2.2017 Vašák Dobrořeč duše má Hospodinu Žalm 103:1-5
06_18.2.2017 Vašák 
05 11.2.2017 Zbyněk Muzikář Nářek nad Abšalómem 2Sa 19
05_11.2.2017 Muzikář 
04  4.2.2017 Roman Nehyba Záchrana vyvolených Zj. 7:1-17
04_4.2.2017 Nehyba 
03 21.1.2017 Tomáš Špác Pochybnosti (David a Goliáš) Mk 11:23
03_21.1.2017 Špác 
02 14.1.2017 Martin Šubrt Pokusy přechytračit krále 1Kr 3:16-28
 02_14.1.2017 Šubrt
01  7.1.2017 Kulhavý Stvoření pomoci rovné Gn 2
01_7.1.2017 Kulhavý