header image
 

Odkazy

Oficiální stránky církve adventistů s.d. www.casd.cz
Náchodská Pětadvacítka (klub Pathfinder Náchod) www.nachod.casd.cz/25
Vše o Církvi adventistů sedmého dne www.adventiste.cz
České sdružení CASD www.ceskesdruzeni.cz
Klub Pathfinder www.pathfinder.cz
Mládež Českého sdružení www.mladez.net
AW Rádio www.awr.cz
Hope TV www.hopetv.cz
Společnost Život a zdraví www.zivotazdravi.cz
ADRA (církevní humanitární organizace) www.adra.cz
Středisko korespondenčních kurzů www.skk.cz
Teologický seminář CASD www.tscasd.cz
Nakladatelství Advent – Orion www.adventorion.cz
Česká biblická společnost www.dumbible.cz
Sobotní škola – úkoly sobotní školy a další materiály www.sobotniskola.casd.cz
Program pro práci s Písmem Davar 3 www.davar3.net