header image
 

Historie sboru Hronov

Historie adventistů v Podkrkonoší – historie adventistů v Hronově

 Adventní poselství v tomto kraji bylo šířeno na počátku minulého století. V kronice je první záznam až z roku 1925, kdy setry Hurtová, Filipová a Machačová coby kolportérky prodávaly adventní literaturu. Toto poselství oslovilo několik lidí a tak se pomalu tvořily skupinky, kde se podrobně studovala Bible. Skupinky se scházely po domácnostech v Broumově, Pěkově, v Březové, v Polici nad Metují, ve Rtyni v Podkrkonoší, Náchodě i Trutnově. Konaly se také veřejné biblické přednášky. Postupně sem dojížděli kazatelé z Trutnova a Hradce Králové, například bratr Poledník, Oháňka, Kroulík, Petr, Žurek, Kutý, Kouba, Trdla a Gibiec.

První adventistky v tomto kraji byly paní Karolína Středová a její dvě dcery, Bohunka Nývltová a Antonie Jirková (maminka Marušky Stašové). Pokřtil je kazatel Kroulík v řece Metuji v Náchodě v roce 1937. S učením církve Adventistů s.d. se seznámily díky zakoupení adventistické literatury od podomních prodejců této církve. Žily ve Rtyni v Podkronoší, na Zadech, kde se postupně vytvořila skupina stejně smýšlejících věřících, a později také první Sbor církve. Na Zadech se adventisté tajně scházeli i v době státního zákazu CASD v letech 1952 – 1956.

011946 – toto je nejstarší fotografie založená v kronice (skupinka věřících v Náchodě, Jaroslav Šroll jako dítě)

021950 – manželé Oháňkovi a Josef Trdla

031960 – bratři Nývlt, Junkvirt, Středa, Šála, Petr (kazatel), Kulda

04 1961 – (zprava) bratr Trdla, křest Jaroslava Šrolla a sestry Šrollové

Adventistům z Hronova a nejbližšího okolí chyběla bohoslužebná místnost a tak se věřící scházeli po rodinách a do sboru dojížděli až do Trutnova nebo Jaroměře.

V roce 1961 bylo získáno povolení ke shromažďování se v Hronově v pronajatých prostorách u církve Českobratrské evangelické, kde se věřící scházeli 8 let. Od této doby se také datuje historie sboru CASD Hronov, který tak vznikl jako další kazatelská stanice při sboru v Trutnově za působení bratra Petra Hvězdoslava. Do nově založeného sboru začali chodit lidé z Náchoda, Hronova, Police nad Metují, Broumova a jejich okolí (členové nového sboru byli:M. Šrollová (maminka br. J.Šrolla), s. Čítková, s. Smrčková, s. Krouská, s. Cvrčková, s. Cinková, br. Zahuranský, br. L. Šroll, s. Jeništová + 4 děti, s. Michálková, s. Švandelíková, s. Knitlová, br. Gaisler, br. Švandelík, s Zřívalová, manželé Emrichovi + 4 děti).

Na podzim roku 1969 se uskutečnila změna místa scházení do pronajaté místnosti u církve Československé husitské a sbor byl přiřazen k Jaroměři, kde v té době byl kazatelem bratr Kořenský. V té době člen sboru Hronov, Jaroslav Šroll začal pracovat jako nevysvěcený laický kazatel. V následujícím roce 1970 na výzvu bratří ze sdružení CASD opouští bratr Jaroslav Šroll své civilní zaměstnání a jde pod dozorem bratra Kořenského pracovat jako kazatel právě pro sbor v Hronově.

Za působení bratra Šrolla nejprve nebyla ve sboru žádná mládež, pouze několik dorůstajících dětí. To se působením kazatele postupně měnilo, jelikož mladé podporoval ve scházení, půjčoval jim svůj malý byt, požádal pro děti různé soutěže, prázdninová sející nebo silvestry. Bratr Šroll se také v širokém okolí účastnil mnoha pohřbů, kterých bylo za jeho služby mnoho. Jednou za měsíc pořádal hronovský sbor shromáždění pro přátele v Náchodě, kdy se v pronajatých prostorách u Československé církve husitské scházelo i na 30 přátel, což na tehdejší dobu bylo něco výjimečného. Na setkáních také mnohdy kázali bratři ze sdružení.

051974 – kazatel bratr Jaroslav Šroll, skupinka v Hronově

V roce 1977 byl pan Jaroslav Šroll v rámci své kazatelské služby přesunut do sboru v Českých Budějovicích. V Hronově poté nastoupil kazatelskou službu bratr Petr Harastej, který přišel z Berouna, kde pracoval při studiu.

061980 – bratr Harastej – mládež a děti

 V roce 1984 bratr Harastej odchází.

08 07

1984 – loučení s bratrem Harastejem

Na místo bratra Harasteje v Hronově, jako na své první kazatelské místo, nastupuje bratr Miroslav Starý.

V roce 1989 nastupuje do služby bratr Jan Nadrchal, po něm, v roce 1992 bratr Juraj Krupa. Bratr Krupa odešel v roce 1996 do důchodu a jeho službu v Hronově převzal bratr Bohuslav Hrabčuk. 091996 – Bohuslav Hrabčuk (foto z roku 2004)

Bratr Hrabčuk odešel v roce 2001 a kazatelskou službu po něm převzal bratr Vít Vurst.

102001 – bratr Vít Vurst s manželkou (foto z roku 2007)

Od roku 1969 se věřící scházeli v pronajatých prostorách církve Československé husitské, a to až do roku 2004, kde byla dokončena rekonstrukce nově zakoupené budovy na Podalí 198. Sbor mě tedy po 35 (+8) letech svoji vlastní budou.

 Fotografie z rekonstrukce

11 12
13 14
15 16
17 19
20 21

  2004 – slavnostní otevření

 V roce 2007 dochází ke střídání hronovských kazatelů, bratr Vurst odchází do Poděbrad a na jeho místo v Hronově se přesouvá náš současný pastor Petr Adame.

222007 – střídání kazatelů – příchází Petr Adame s rodinou

 2014 – oslava 10 let působení hronovského sboru na Padolí

23