header image
 

Naše církev

Ještě dříve nežli uvedu odkazy na stránky s oficiálními vyjádřeními a dokumenty, rád bych všem títmo sdělil následující pohled na naší církev, a to pohled zevnitř:

– naše církvev, stejně jaká žádná jiná, není dokonalá,

– naše církev, stejně jako žádná jiná, nemá dokonalé poznání ani nejlepší učení,

– naše církev, to není sbor svatých perfektních samaritánů,

– naše církev, to není ráj na zemi.

Dost odvážná tvrzení, ale stále lepší tvrdá pravda, nežli neověřené předsudky. Co je tedy naše církev?

Jsme společenství, a to společenství lidské. Lidé jsou hříšní, proto i my jsme hříšní, proto i naše církev nemůže být dokonala, ale je hříšná. V čem je tedy rozdíl od jiných společenství? My si to uvědomujeme, prosíme Boha o změnu našich myslí a životů, našich srdcí. K porozumění naší hříšné podstaty, k poznání Boha, způsobu naší existence, k podnání hříšnosti, ale také milosti a lásky nám slouží studim Písma a naše vyjádření víry. Naše učení není perfektní, ale jsme na něj hrdí a každý naši věrouku může vlastním studiem i zkušenostmi posunout ve svém životě o další krok lepším směrem. Je skvělé, že naše církev nemusí vycházet pouze ze starých nařízení a tradic, ale dokáže si razit cestu i v moderním světě. Nikdo z nás však není dokonlý, tím ani společenství není dokonalé, vystříhané konfliktů, názorových střetů, zášti, nelibosti, žárlivosti. Není třeba si také dělat iluze o tom, že v našem společenství neexistuje manželská nevěra, drogová závislost, pomlouvačství a domácí násilí. Všechno toto k hřísnému lidství patří, a jak už bylo řečeno, naše církev jsou „jenom“ lidé s každodenními starostmi. Ale právě proto, že jsme „jenom“ lidé byla nám Bohem/Kristem do srdce dána touha po něčem lepším, touha po bezpřehé lásce a spravedlnosti. Přes všechna výše uvedená negativla, lze díky Bohu záblesky tohoto nádherného snu o rovnosti, lásce, spravedlnosti v našich společenstvích také zahlédnout, nechat se jimi inspirovat s vědomím, že přeci jen existuje i jiná cesta. Sice úzká a klikatá, ale v silách každého jednotlivce je vydat se po této cestě a směřovat k onomu úžasnému věčnému cíli. Ač máme tedy zodpovědnost každý za sebe, je úžasné, že se ve společenství můžeme podporovovat, učit se, přemýšlet, diskutovat, sdílet se, pracovat – sloužit,… to vše a mnohem více nám budiž nápomocno. To je naše církev, taková jakou si ji uděláme, otevřena každému z vás.

Věřím, že jsem vám alespoň trochu poodhalil naši církev. Zeptejte se nějakého člena, nebo někoho, kdo naši církev navštěvuje jako přítel, ať vám poví svůj názor, svůj pohled. Nejlepší je však přesvědčit se na vlastní kůži. Martin

 

Z ofciálních materiálů můžete na našem webu navštívit:

Věrouka Církve adventistů sedmého dne

Historie církve adventistů

– Církevní restituce

– Historie sboru Hronov

 

Další informace o církvi, jejích částech, online TV apod. hledejte v odkazech.