header image
 

Kdo jsme?

Obecná proklamace víry.

Jsme společenství věřících, kteří staví svoji životní filozofii na biblických zásadách. Členem naší církve se může stát kdokoli na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání víry, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible. Jako sbor tvoříme „velkou rodinu“, ve které může každý najít své místo a zázemí. Náš sbor (budova Společenského centra) je ekonomicky nezávislý, náklady na provoz jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků členů.

Uvěřili jsme tomu, že ne všechno, co se v našich
životech děje,je jen dílem náhody.
Uvěřili jsme tomu, že náš život má smysl
a že smrtí pro nás nic nekončí.
Uvěřili jsem tomu, že náš Bůh – Bůh křesťanů je natolik
milujícím Bohem, že dal svého syna Ježíše Krista jako
oběť za záchranu každého lidského života.

Uvěřili jsme, že pro spasení stačí jen uvěřit a důvěřovat.
Uvěřili jsme, že Bible je živé Boží slovo a že má moc
měnit lidské životy a roznášet dobro.

Uvěřili jsme, že Bible platí stále a to tak, jak byla kdysi
napsána – od začátku až do konce.

Uvěřili jsme, že Bůh má pevně v rukou dějiny světa
a že se vrátí na zem i podruhé.
Víme, že nabídka žít s Bohem je nabídkou
kvalitnějšího života, to jsme prožili a prožíváme….

Obecná proklamace naší víry je jedna věc, avšak kdo jsme skutečně? Co jsme každý z nás zač? V čem se jako jednotliví věřící lišíme a co nás naopak spojuje? Jaké jsou naše příběhy života a příběhy víry? Jak jsme se k víře vlastně dostali a jak ji prožíváme? Jsme skuteční lidé (se skutečnými radostmi a starostmi).